Riziká pri strate občianskeho preukazu

Mega-Pôžičky.sk > Infocentrum > Riziká pri strate dokladov

Riziká pri strate osobných dokladov

Noste doklady na bezpečnom mieste

Strata a odcudzenie osobných dokladov je vždy nepríjemnosťou, zvlášť ak sa dostanú do nepovolaných rúk. Hocikedy si ale za to môžeme sami svojou neopatrnosťou, keď doklady nosíme v pootvorenej kabelke alebo voľne po vreckách. Zvlášť strata občianskeho preukazu so sebou nesie veľké riziká, o ktorých vám práve teraz povieme viac.

1. Zneužitie údajov - úver

Stratu občianskeho preukazu (OP) ihneď nahláste na úrade obce s rozšírenou pôsobnosťou a odcudzenie na Polícii SR. Nečakajte deň alebo dva, až bude po víkende alebo budete mať cestu okolo, pretože medzitým si podvodníci môžu dojednať úvery na váš doklad. Najmä u nebankových spoločností je potom ťažké sa z dlhov vymaniť. Ani po nahlásenie straty ale nemáte istotu, že niekto nezneužije vaše údaje a nepoužije ich na vytvorenie falošných dokladov.

2. Zneužitie údajov - jazda na čierno

Odcudzené občianskeho preukazu často zneužívajú čierni pasažieri, ktorí sa nimi preukazujú u revízorov alebo z nich čerpajú údaje, ale pokuty samozrejme neplatí. V tom horšom prípade môže byť doklad využitý pre trestnú činnosť a ani včasné nahlásenie jeho straty alebo odcudzenie vás neochráni od výsluchov na Polícii SR.

3. Zneužitie údajov - cez internet

Hrozbu predstavuje zadávanie citlivých údajov na internete, kde ľahko môžete prísť o identitu. Vyvarujte sa vyplňovaniu osobných údajov, ako je rodné číslo alebo číslo OP a kdekoľvek sa to dá obísť, uvádzajte len dátum narodenia a číslo vodičského preukazu. Pokiaľ nie je vyhnutie, osobné údaje uvádzajte len na internetových stránkach zabezpečených pomocou protokolu SSL, ktoré spoznáte podľa začiatku adresy "https: //".

Overiť údaje áno, kopírovať nie

Občiansky preukaz nikdy nedávajte z ruky alebo ho majte neustále na očiach. Za žiadnu cenu ho nenechávajte v zástave - hrozí postih nielen vám, ale aj druhej strane. Nepožičiavajte preukaz na okopírovanie ani skenovanie, iba ho predložte na overenie údajov. A nezabudnite, že zo zákona máte povinnosť OP chrániť pred poškodením, zničením, stratou, odcudzením a zneužitím.


18. 3. 2014